Trường Tiểu học Trần Phú

  • Điện thoại: 0975700029 - 0948637667
  • Email: tranphu@pgdcumgar.edu.vn
  • Địa chỉ: Xã Quảng Tiến, Cư M'gar, Đắk Lắk